புத்தக மதிப்புரை

எழுத்தாளர் எர்னெஸ்ட் எமிங்வே எழுதிய இரண்டு நாவல்களின் பேசுபொருள் ‘யுத்தம்’தான். அவருடைய நாவலான ‘எ ஃபேர்வெல் டூ ஆர்ம்ஸ்’ நாவலில், (A FAREWELL TO ARMS) ஃப்ரெட்ரிக்

Read more

புத்தக மதிப்புரை : இ.சுதாகரன், வழக்கறிஞர்

ஒரு கரிசல் கிராமத்தின் 200 ஆண்டுகால மக்கள் வரலாற்றை அவ்வூரின் கண்மாயின் சிறப்பான வாழ்வு, பின் இறுதியில் அதன் அழிவின் மூலமும் சொல்ல விழையும் புதினமே சோ.தர்மனின்

Read more