வாங்க உரமாக்க கற்றுக் கொள்வோம்!

தாரிணி பத்மநாபன் வணக்கம் நண்பர்களே, உரமாக்கல் தொடரின் மூன்றாம் பகுதி இது! முதல் இரு பகுதியிலும் ஏரோபிக் ணீமீக்ஷீஷீதீவீநீ உரமாக்கல், அதாவது உயிர்வளி துணை கொண்டு, காற்றின்

Read more

தங்க சுனாமியும் நெய்தலின் ஆன்மாவும் – சுனாமிக்குப் பின் 10 ஆண்டுகள்

       என் விடலைப் பருவம் மீனவ கிராமத்தின் வாசனைஅடுக்குகளாக மனதில் பதிந்து கிடக்கிறது. மறக்க இயலாத அருமையான வாழ்க்கை அது. காலண்டரில் தமிழ்/ஆங்கில மாதங்களை

Read more

தாதுமணல் கொள்ளை

உலகின் முதலாளித்துவ அரசுகள் தன் நாட்டின் இயற்கை வளங்களை வளர்ச்சி என்ற பேரில் உள்நாட்டு/வெளிநாட்டு முதலாளிகளுக்கு சுரண்டக்கொடுப் பதும் அவர்களைப் பாதுகாத்து அரவணைப்பதும் இன்றைய யதார்த்தத்தில் நாம்

Read more