ஹூப்ளி அங்கோலா: வனத்தை அழிக்கும் மற்றொரு திட்டம்

தொடர்ந்து நேர்மறையான பதிவுகளை வெளியிட்டுக் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கும் ஆசை தான்.   ஆனால், இப்போதைய மனித இனம் அதற்கான வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் தேடித்

Read more

ராமாயண நிலத்தில் நடக்கும் கார்ப்பரேட் யுத்தம்!

விவேக் கணநாதன் (யாருக்காக பாதுக்காக்கப்படுகின்றன புலிகள்?  என்கிற கட்டுரையின் இரண்டாம் பாகம் இந்த கட்டுரை) இந்தியக்காடுகளில் புலிப்பாதுகாப்பு என்கிற பெயரில் நடப்பது புலி ‘பாதுகாப்பு’ மட்டுமே அல்ல.

Read more