அம்பேத்கர்

காந்தியிடம் கற்க என்ன இருக்கிறது?

Admin
அப்போது ஏழாம் வகுப்பு படித்துக்கொண்டிருந்தேன். பக்கத்து வீட்டுக்கு டியூஷன் சென்ற  காலம் அது. அந்த வீட்டில் அண்ணனொருவர் எப்போதும் எதையாவது வாசித்துக்கொண்டே...