கூடங்குகள்

கூடங்குளத்தில் மேலும் ஒரு அணுக்கழிவு மையம்

Admin
கூடங்குளத்தில் மேலும் ஒரு அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு அனுமதி அளித்திருப்பதற்கு பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு கண்டனம் தெரிவிக்கிறது. திருநெல்வேலி...