சூழலியல்

சூழலியலில் புரையோடிப்போன கருத்துமுதல்வாதம்

Admin
பொதுவாக வார விடுமுறைகளில் நானும் சில நண்பர்களும் பறவைகளைப் பார்க்க (birding) செல்வது வழக்கம். சென்னையில் ஆக்கிரமிப்புகளின் பிடியில் சிக்கி மிச்சசொச்சமாகக்...

தமிழ் சினிமாவில் சூழலியல்

Admin
காட்சி ஊடகத்தின் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியும் எழுச்சியும் திரைப்படம் தோன்றியபோதே நிகழத் தொடங்கிவிட்டன. திரைப்படம் என்பது பொழுதுபோக்கு என்பதைத் தாண்டிய ஒரு கலையாக...