திருத்த மசோதா

வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023க்கு எதிரான குடிமக்கள் இயக்கம்

Admin
செய்திக் குறிப்பு இந்தியாவின் காட்டு வளங்களைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்க்கும் நோக்கில் வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு கொண்டுவர...

வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023 மீதான பூவுலகின் நண்பர்கள் கருத்து

Admin
காட்டு வளங்களைச் சுரண்டும் நோக்கில் வனப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளது ஒன்றிய அரசு. இது தொடர்பான மசோதாமீது வரும்...

உயிரினப் பன்மயச் சட்டத் திருத்த மசோதோ நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகம்

Admin
இந்தியாவின் உயிரினப் பன்மயத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட Biological Diversity Act,2002ல் திருத்தம் கொண்டு வருவதற்கான மசோதாவை கடந்த 16ஆம் தேதி...