மின்வாகனக் கொள்கை

தமிழ்நாடு மின்வாகனக் கொள்கை 2023

Admin
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்  14.2.2023 அன்று தலைமைச் செயலகத்தில், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு...