வனப் பாதுகாப்பு திருத்த

வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023க்கு எதிரான குடிமக்கள் இயக்கம்

Admin
செய்திக் குறிப்பு இந்தியாவின் காட்டு வளங்களைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்க்கும் நோக்கில் வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு கொண்டுவர...

வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023 மீதான பூவுலகின் நண்பர்கள் கருத்து

Admin
காட்டு வளங்களைச் சுரண்டும் நோக்கில் வனப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளது ஒன்றிய அரசு. இது தொடர்பான மசோதாமீது வரும்...