வனப் பாதுகாப்பு மசோதா

வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023க்கு எதிரான குடிமக்கள் இயக்கம்

Admin
செய்திக் குறிப்பு இந்தியாவின் காட்டு வளங்களைத் தனியாருக்குத் தாரை வார்க்கும் நோக்கில் வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு கொண்டுவர...

தமிழில் வெளியானது வனம்(பாதுகாப்பு) திருத்த மசோதா 2023

Admin
கடும் எதிப்பிற்குப் பிறகு வனப் பாதுகாப்பு திருத்த மசோதா 2023ஐ தமிழில் வெளியிட்டுள்ளது மக்களவை செயலகம். காட்டு வளங்களைச் சுரண்டுவதற்காக வனப்...