விருதுநகர்

வளர்ப்பு யானைகளை அரசு முகாம்களுக்கு மாற்றுவது குறித்து அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும்- சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

Admin
தமிழ்நாடு முழுவதும் தனியார் மற்றும் கோயில் நிர்வாகங்களிடம் உள்ள யானைகளை அரசு முகாம்களுக்கு மாற்றுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முடிவெடுக்க வேண்டும்...