விலங்கள் கொடுமை

விலங்குகள் கொடுமை தொடர்பான வழக்குகள் நிலுவையில் வைத்திருக்கும் நீதிமன்றங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடம்

Admin
இந்திய நீதிமன்றங்களில் விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவான 338 வழக்குகள் தற்சமயம் நிலுவையில் இருப்பதாகத் தெரியவந்துள்ளது. இப்பட்டியலில் தமிழ்நாடு...