8 வழிச் சாலை எதிர்பி

தமிழக தேர்தல் முடிவுகளும் சூழலியல் அரசியலும்

Admin
2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சிக்கான இலக்குகளை(Sustainable Development Goals), உலக நாடுகள் எட்டியிருக்க வேண்டும் என்ற ஐ.நா.வின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, 2020ம்...