cinema

திகில் சினிமா- ஒரு சூழலியல் பார்வை

Admin
சினிமா தோன்றிய காலத்திலிருந்தே சூழலியல் திகில் படங்கள் வர ஆரம்பித்துவிட்டன என்பதை நம்ப முடிகிறதா? உலக சினிமாவில் மூன்றாம் தர சினிமா...

பேரழிவு சினிமா

Admin
பேரழிவுகள் குறித்து வரும் திரைப்படங்கள் பெரும்பாலும் தொற்றுநோய்கள், போர், அல்லது வேற்றுகிரக வாசிகளின் படையெடுப்பைப் பற்றியவையாக மட்டுமே இருக்கின்றன. இயற்கைப் பேரழிவுகள்...