suicide

மஹாராஷ்டிராவில் அதிகரிக்கும் விவசாயிகள் தற்கொலை

Admin
இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களில் ஜி.டி.பி.யில் முதல் இடத்திலுள்ள  மகாராஷ்டிரா  விவசாயிகளின் தற்கொலையிலும் முதலிடத்திலுள்ளது. அதற்கு அடுத்த இடத்தில் கர்நாடகாவும் மூன்றாவது இடத்தில்...