பூச்சிகளுக்குமான பூவுலகு – எறும்புகள்

1. https://entomologytoday.org/2014/02/11/ants-can-lift-up-to-5000-times-their-own-body-weight-new-study-suggests/#:~:text=In%20the%20Journal%20of%20Biomechanics,5%2C000%20times%20the%20ant’s%20weight.

 

  1. மாநில வாரியாக இந்தியாவில் காணப்படும் எறும்பினங்களை ஆய்வு செய்து வழங்குகிறது இந்தக் கட்டுரை. இயல் இனங்கள் மட்டுமின்றி,  வெளிநாடுகளில் இருந்து இங்கு வந்த இனங்கள் (exotic species) எவை என்றும் இச்சுட்டியில் காண்க:

https://zookeys.pensoft.net/article/6767/

 

  1. “Experiments in Animal Behaviour-Cutting edge research in Trifling cost by Raghavendra Gadagkar.

https://www.ias.ac.in/Publications/e-Books/Experiments_in_Animal_Behaviour

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments