பூச்சிகளுக்குமா பூவுலகு -3 படங்கள்

ஒளிக்குக் கவரப்படும் பூச்சிகள்

 

2. Hawkmoth இனத்தைச் சேர்ந்த அந்துப்பூச்சிகள் மிக நீளமான சுருள் அலகுகள் (Proboscis) கொண்டு பூந்தேன் உண்பவை; மகரந்தச் சேர்க்கையிலும் இவைகளின் பங்கு முக்கியமானதாக உள்ளது. இவை இருள் வானில் இயற்கை ஒளி தரும் நிலவையும் விண்மீன்களையும் வைத்தே   தாம் செல்லும் வழியைக் கணிக்கின்றன.

 

3. இருசிறகி (Mayfly)

4. தேசாந்திரித் தட்டான்

5.  கருவேலம் புதரில் காத்திருக்கும் கீச்சான்

  1. https://www.youtube.com/watch?v=WNDWYW4yWEM – வலசை செல்லும் தட்டான் குறித்தக் காணொலி
  2. என் ஊரைச் சுற்றி அவதானித்த பூச்சிகளைக் காண: https://www.inaturalist.org/projects/insects-of-udumalpet
  3. சில்வண்டு ஒலியெழுப்புவது இப்படித்தான்:  https://www.youtube.com/watch?v=Pb8vhbhLwBM

6. Tropical House Cricket

7. தேசாந்திரித் தட்டான் வாழிடங்கள்  (விக்கிபீடியா தளத்தில் இருந்து )

 

8. தேசாந்திரித் தட்டான் ஆண் (கீழே) மற்றும் பெண்

9. Mayfly in Ontario (From Wiki)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments