mineral mining

காப்புக்காடுகளுக்கு அருகே சுரங்கங்களுக்கு அனுமதி; அரசாணையை ரத்து செய்ய ஓசை அமைப்பு கோரிக்கை

Admin
தமிழக அரசின் தொழில், முதலீடு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறையிலிருந்து கடந்த 14.12.2022இல் ஒரு அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி காப்புக் காடுகளில்...

குவாரி உரிமையாளர்கள் நலனுக்காக தமிழ்நாட்டின் இயற்கை வளங்களை பலிகொடுக்க வேண்டாம்

Admin
தமிழக அரசின் தொழில், முதலீடு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்  துறையிலிருந்து கடந்த 14.12.2022 அன்று ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டிருக்கிறது. இந்த அரசாணையின்...